HÍREK Várja a befektetőit
A Szekszárdi ipari park
ISMERJE MEG A PARKOT
HÍREK KITÜNŐ INFRASTURKÚRÁLIS ADOTTSÁG ISMERJE MEG A PARKOT HÍREK MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ KÖZMŰHÁLÓZAT ISMERJE MEG A PARKOT HÍREK 21. századi távközlési hálózatok ISMERJE MEG A PARKOT

KIVÁLÓ INFRASTRUKTÚRA

Infrastruktúra tekintetében a Szekszárdi Ipari Park területe kiemelkedő, ráadásul az alacsonyforgalmú M6 autópálya is mindössze párszáz méterre található.

MODERN KÖZMŰ

A mindössze pár éves modern épületek, csarnokok és azok közművei, hálózatai garantáltan üzembiztos és költséghatékony megoldás a legszélsőségesebb igényekre is.

TÁVKÖZLÉS ÉS INTERNET

Kiemelkedően modern távközlési hálózat, amely a vállalkozásoknak biztosít vezetékes telefonkapcsolatot, illetve csúcssebességű hozzáférést a világhálóra.

A Szekszárdi Ipari Park

Honlapunkat  azért hoztuk létre,  hogy az Ön érdeklődését is felkeltsük a Szekszárdi Ipari Park által kínált területek iránt és a jövőben partnerként tudjunk együttműködni.

Az  utóbbi idő beruházásainak  köszönhetően  teljesen  közművesített telkek   várják  a  betelepülni  szándékozó vállalkozásokat. Kibővült a villamos  energia kapacitás,  kiépült a víz-, szennyvíz, tűzivíhálózat, a csapadékvíz elvezető rendszer, internet és vezetékes   telefonhálózat,  továbbá   biztosított  a  gázellátás  is.A  1,5 km-re lévő M6-os és M9-es autópályák valamint a Duna-híd biztosítják a jó megközelíthetőséget. A Park elsősorban a környezetet nem jelentős mértékben zavaró üzemek (könnyűipar, logisztikai központok) betelepülését várja.

A Szekszárdi Ipari Park Kft. elsődleges célja hosszútávú, sikeres együttműködés kialakítása a már betelepült és a jövőben betelepülni szándékozó vállalkozásokkal.

Kérjük tekintse meg honlapunkat a további információkért és keressen fel bennünket, ha úgy gondolja, hogy vállalkozása székhelyéül ezt a dinamikusan fejlődő, hangulatos várost kívánja választani.

Kiosztási térkép

A park telekosztása

3639/7
3646/12 – /14 – /16 – /17 – /19 – /20 – /22 – /24 – /26 – /28

Cím: 7100 Szekszárd, Damjanich u. 33-35
Telefon: +36 74 528 380, +36 20 520 3911
Tevékenységi kör: fémipari termékek gyártása
Honlap: www.jakokoch.com

3639/11 – /15

Cím: 7100 Szekszárd, Damjanich u. 31/b
Telefon: +36 74 511 412, +36 74 511 413, +36 74 414 630
Fax: +36 74 511 412
E-mail: fesf@tolna.net
Tevékenységi kör: építőanyag, faanyag, szigetelőanyag kereskedés

3639/12 – /16

Cím: 7100 Szekszárd, Damjanich u. 33
Telefon: +36 74 417 962, +36 30 530 3737
E-mail: meszibt@axelero.hu
Tevékenységi kör: borászat

6008/7

Cím: 7100 Szekszárd Bogyiszlói u. 8.
Telefon: +36 74 555 281
Fax: +36 74 311 846
Email: szekszard@austrotherm.hu
Tevékenységi kör: hőszigetelőanyag gyártása
Honlap: www.austrotherm.hu

6008/16

Cégnév: ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.
Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Epreskert utca 9.
Telefon: +36 74 528 850
Fax: +36 74 528 851
E-mail: info@aliscaterra.hu
Honlap: www.aliscaterra.hu

Nyitvatartás:
Hétfő: Zárva
Kedd: 10:00 – 17:00
Szerda: 8:00 – 14:00
Csütörtök: 8:00 – 14:00
Péntek: 10:00 – 17:00
Szombat: 8:00 – 12:00
Vasárnap: Zárva

6008/18
Cím: 7100 Szekszárd, Wopfing utca
Honlap: www.palatrans.hu

6008/23
Cím: 1103 Budapest,Noszlopy u. 2.
Telefon: +36 1 262 600
Fax: +36 1 261 6336
E-Mail: murexin@murexin.hu
Tevékenységi kör: építőipari alapanyag előállítás
Honlap: www.murexin.hu

6008/27 – /28

Honlap: www.szegart.hu

6008/1
6008/9
6008/45
6008/46
6008/47

Terület nagysága: 2304 m²
Érdeklődni lehet az bartal@vagyonkezelokft.hu e-mail címen vagy a +36 74 510 422 telefonszámon.
6008/19
6008/48

 Gip-1 jelű építési övezet  OTÉK   HÉSZ  
 A kialakítható legkisebb telekterület méret  K–3000  m²
 A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete  50  m
 A beépítési mód  szabadonálló
 A megengedett legnagyobb építménymagasság  12,0*  m
 A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke  50  50%
 A zöldfelület legkisebb mértéke  25  25%
kisebb megjelenítőkön balra húzható a táblázat.

6008/13
6008/14
6008/15
6008/19

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
nyilvános pályázat keretében értékesítésre meghirdeti a szekszárdi 6008/13 hrsz-ú, 5.550 m2 alapterületű, a 6008/14 hrsz-ú, 5.001 m2 alapterületű, a 6008/15 hrsz-ú, 10.016 m2 alapterületű, továbbá a 6008/19 hrsz-ú, 7.361 m2 alapterületű, kivett építési terület megnevezésű, Ipari Parkban található közművesített önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. A részletes pályázati felhívás, valamint az ingatlanok rövid bemutatását tartalmazó dokumentáció letölthető a www.szekszard.hu internetes oldalról.
A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztálya 74/504-159, illetve a Szekszárdi Ipari Park Kft. 74/510-422 ad telefonon.
Továbbá személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben Varga András osztályvezető (Polgármesteri Hivatal 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. em. 201. iroda;),
valamint Ladányi Roland ügyvezetőigazgató-helyettes (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kereshető.

Tekintse meg képekben a Szekszárdi Ipari Parkot

MIÉRT A SZEKSZÁRDI IPARI PARKOT?

A Szekszárdi Ipari Park

Könnyebbé teszi a fejlődést

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 1998-ban nyerte el az Ipari Park címet a város ÉK-i határán elhelyezkedő 30,7 hektáros területre. Ennek bővítését a    2004-ben önkormányzati tulajdonba került – az Ipari Park mellett elhelyezkedő – volt Honvédségi Raktárbázis, valamint az adásvétel útján szerzett további területek    tették lehetővé.

A Szekszárdi Ipari Park könnyű megközelíthetőségének, a Duna-híd, az M6-os és M9-es autópályák közelségének, valamint a terület további bővítésének    köszönhetően kitűnő lehetőséget kínál korszerű üzemek, raktárak, kereskedelmi egységek kialakulására, betelepülésére, zöld- és barnamezős beruházások    megvalósítására.

A Szekszárdi Ipari Park Kft. fontos feladatának tekinti a betelepülni szándékozók pontos tájékoztatását a betelepülés lehetőségeiről, a Park jelenlegi helyzetéről és jövőbeli terveiről. A Kft munkatársai mindenben készséggel állnak a vállalkozók rendelkezésére mind a betelepülés előkészítése, mind a beruházás megvalósítása során, mind pedig a működés megkezdését követően.

Szekszárdi Autóipari Alkatrész-beszállítók Klasztere

Vonzó összefogás

2005. December 14-én 20 alapító taggal, köztük a Szekszárdi Ipari Park Kft.-vel, megalakult Szekszárdon a Szekszárdi Autóipari Alkatrész-beszállítók Klasztere.

A tagok együttműködése lehetővé teszi, hogy kedvezőbb árakat és közös beszerzési vonalakat alakítsanak ki. A város vezetésének nem titkolt szándéka, hogy a Klaszter jelenlétének következtében új cégek telepedjenek le Szekszárdon, illetve az Ipari Parkban.

Az Ipari Park számára rendelkezésre álló területek kiválóan alkalmasak lehetnek új autóipari alkatrészgyártó cégek letelepülésére, a térségben amúgy is jelentős autóipari alkatrészgyártás húzóágazattá történő fejlesztésére, ezáltal új munkahelyek teremtésére.

A Klaszter nyitott az ágazathoz kötődő vállalkozások, valamint a szakmai és támogató szervezetek számára, és lehetővé teszi, hogy azok tagként a Klaszterhez csatlakozzanak, annak munkájában részt vegyenek.

21. századi körülmények

Modern és költséghatékony 

A megbízható és modern hálózatok, körülmények és adottságok költséghatékony és okos döntéssé emelik parkunkat.

A Szekszárdi Ipari Park Kft. 2008. évben sikeresen pályázott az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül, melynek eredménye az 500 millió forintot meghaladó infrastruktúra beruházás. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2008. december 4-én megtörtént, így közel 20 ha korszerű infrastruktúrával ellátott területtel bővült az Ipari Park.

A nyertes pályázat eredményeként 2 db nagyteljesítményű (2MW) trafóállomással bővült a villamosenergia kapacitás, fejlesztésre került a terület víz-, szennyvíz-, tüzivízhálózata, kiépült a csapadékvíz elvezető rendszer. A beruházásaink közül talán a leglátványosabb és legfontosabb a korábban még feltáratlan Ipari Parki területek megközelítését szolgáló új közúti csomópont építése és a belső úthálózat fejlesztése.

2009 július végére kiépült a park teljes területét kiszolgáló távközlési hálózat, amely a működő és a jövőben betelepülni szándékozó vállalkozásoknak biztosít vezetékes telefonkapcsolatot, illetve hozzáférési pontot a világhálóra. Október végén pedig átadásra került a nagy-középnyomású földgázhálózat is.

Bízunk abban, hogy a fejlesztések eredményeképpen még inkább vonzóvá válik a Szekszárdi Ipari Park a befektetők, vállalkozások szemében és még többen választják a Szekszárdi Ipari Park területeit jövőbeli fejlesztéseik, beruházásaik helyszínéül.

INFRASTRUKTÚRÁLIS POTENCIA
100%
KÖZMŰHÁLÓZATOK TERHELHETŐSÉGE
100%
TÁVKÖZLÉS ÉS VILÁGHÁLÓ SEBESSÉGE
100%

Kezdjük meg a tárgyalásokat!

Kapcsolatfelvétel

Cím: Szekszárd, Béla Király tér 8.

Levelezés: 7100 Szekszárd, Bezerédj u . 2.

Adószám: 11295877-2-17

Honlap: www.ip-szekszard.hu

7:30 - 15:30

Hétfőtől – Péntekig
Telefonszám