HÍREK 3 új csarnokkal
bővült ipari parkunk
ISMERJE MEG ÚJ CSARNOKAINKAT A C D
HÍREK Várja a befektetőit
A Szekszárdi ipari park
ISMERJE MEG A PARKOT
HÍREK KITÜNŐ INFRASTURKÚRÁLIS ADOTTSÁG ISMERJE MEG A PARKOT HÍREK MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ KÖZMŰHÁLÓZAT ISMERJE MEG A PARKOT HÍREK 21. századi távközlési hálózatok ISMERJE MEG A PARKOT HÍREK 3 új csarnokkal
bővült ipari parkunk
ISMERJE MEG ÚJ CSARNOKAINKAT

KIVÁLÓ INFRASTRUKTÚRA

Infrastruktúra tekintetében a Szekszárdi Ipari Park területe kiemelkedő, ráadásul az alacsonyforgalmú M6 autópálya is mindössze párszáz méterre található.

MODERN KÖZMŰ

A mindössze pár éves modern épületek, csarnokok és azok közművei, hálózatai garantáltan üzembiztos és költséghatékony megoldás a legszélsőségesebb igényekre is.

TÁVKÖZLÉS ÉS INTERNET

Kiemelkedően modern távközlési hálózat, amely a vállalkozásoknak biztosít vezetékes telefonkapcsolatot, illetve csúcssebességű hozzáférést a világhálóra.

A Szekszárdi Ipari Park

Honlapunkat  azért hoztuk létre,  hogy az Ön érdeklődését is felkeltsük a Szekszárdi Ipari Park által kínált területek iránt és a jövőben partnerként tudjunk együttműködni.

Az  utóbbi idő beruházásainak  köszönhetően  teljesen  közművesített telkek   várják  a  betelepülni  szándékozó vállalkozásokat. Kibővült a villamos  energia kapacitás,  kiépült a víz-, szennyvíz, tűzivíhálózat, a csapadékvíz elvezető rendszer, internet és vezetékes   telefonhálózat,  továbbá   biztosított  a  gázellátás  is.A  1,5 km-re lévő M6-os és M9-es autópályák valamint a Duna-híd biztosítják a jó megközelíthetőséget. A Park elsősorban a környezetet nem jelentős mértékben zavaró üzemek (könnyűipar, logisztikai központok) betelepülését várja.

A Szekszárdi Ipari Park Kft. elsődleges célja hosszútávú, sikeres együttműködés kialakítása a már betelepült és a jövőben betelepülni szándékozó vállalkozásokkal.

Kérjük tekintse meg honlapunkat a további információkért és keressen fel bennünket, ha úgy gondolja, hogy vállalkozása székhelyéül ezt a dinamikusan fejlődő, hangulatos várost kívánja választani.

Új csarnokok: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

Elkészült a mintegy 3 milliárd forintnyi állami és uniós forrásból megvalósuló TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú, Szekszárdi Ipari Park fejlesztése című önkormányzati projekt a Szekszárd észak-keleti határán fekvő 50 hektáros iparterületen. A beruházás helyszínéül szolgáló volt honvédségi objektum 2004-ben került Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába. A területen most pályázati támogatással tizenegy raktárépületet újítottak fel, valamint két vasbeton szerkezetű és egy lemezcsarnokot építettek fel. Szintén uniós és állami forrásból 2008-ban épült ki az ipari park alapinfrastruktúra hálózata, amely jelen projekt megvalósításával újabb jelentős fejlődési szakaszon ment keresztül. Az alap-infrastrukturális beruházásokat követően több újonnan betelepülő vállalkozással gyarapodott az ipari park (jelenleg 27 vállalkozás mintegy 500 dolgozót foglalkoztat), így fontos feladattá vált a működési feltételek kialakítása és javítása, ezért a megnövekedett munkavállalói létszám miatt gyalogos járda és közvilágítási hálózat kialakítása vált szükségessé a biztonságos közlekedés érdekében. A projekt keretében továbbá az ipari park zöldterületeinek gondozására alkalmas eszközöket is vásároltak (egy traktort és egy ágapritót), valamint a téli síkosságmentesítés és hóeltakarítás is szervezett módon, saját eszközállománnyal oldódik meg a most beszerzett hómaróval.

 

További fontos fejlesztés, hogy az említett újonnan telepített közvilágítási oszlopsorra felszereltek egy 13 egységből álló kamerarendszert, melynek segítségével lehetőség nyílik a jövőben a térfigyelésre, ami vagyonvédelmi szempontból kiemelt jelentőséggel bír. A jelenleg még be nem épített területek hasznosíthatóságához jelentős mértékben hozzájárult az ipari parki területen áthaladó 22 kV-os légkábel és optikai hálózat kb. 500 méteres szakaszának földkábelre történő kiváltása is, mert ennek eredményeként mintegy 3 hektár nagyságú terület vált értékesíthetővé a város számára. A korábbi laktanyai ingatlanok leendő bérlői részére a felújított raktárak – közel 6000 négyzetméteren – kedvezőbb és komfortosabb műszaki feltételeket biztosítanak, köszönhetően az épületenergetikai felújításoknak, melyek során nyílászárókat cseréltek, homlokzati hőszigetelést, tetőcserét és tetőszigetelést, valamint egyéb gépészeti felújitásokat valósítottak meg. A beruházás legnagyobb volumenű része a bontásra ítélt korábbi barakképületek helyén felépített korszerű, a mai követelményeknek megfelelő műszaki színvonalú három új sarnoképület. Ezek a pátrióta gazdaságfejlesztés fontos elemei lehetnek azáltal, hogy főként a helyi, magas hozzáadott értékkel jellemezhető termelő/szolgáltató KKV-k részére kínálnak csarnokbérleti lehetőséget. Annak érdekében, hogy a folyamatosan bővülő vállalkozói létszám fejlesztési igényeit ki tudja szolgálni az üzemeltető, a területet ellátó elektromos hálózat fejlesztése is szükséges volt, ezért a projekt keretében két darab kisfeszültségű transzformátort építettek három megawatt teljesítmény-többlet biztosításával. A hosszútávú bérleti konstrukció keretében elérhető raktárak és sarnokok bérleti jogainak megszerzésére pályázati felhívás keretében van lehetőség.

A 3 ÚJ CSARNOK

Kiosztási térkép

A park telekosztása

3639/7
3646/12 – /14 – /16 – /17 – /19 – /20 – /22 – /24 – /26 – /28

Cím: 7100 Szekszárd, Damjanich u. 33-35
Telefon: +36 74 528 380, +36 20 520 3911
Tevékenységi kör: fémipari termékek gyártása
Honlap: www.jakokoch.com

3639/11 – /15

Cím: 7100 Szekszárd, Damjanich u. 31/b
Telefon: +36 74 511 412, +36 74 511 413, +36 74 414 630
Fax: +36 74 511 412
E-mail: fesf@tolna.net
Tevékenységi kör: építőanyag, faanyag, szigetelőanyag kereskedés

3639/12 – /16

Cím: 7100 Szekszárd, Damjanich u. 33
Telefon: +36 74 417 962, +36 30 530 3737
E-mail: meszibt@axelero.hu
Tevékenységi kör: borászat

6008/7

Cím: 7100 Szekszárd Bogyiszlói u. 8.
Telefon: +36 74 555 281
Fax: +36 74 311 846
Email: szekszard@austrotherm.hu
Tevékenységi kör: hőszigetelőanyag gyártása
Honlap: www.austrotherm.hu

6008/16

Cégnév: ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.
Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Epreskert utca 9.
Telefon: +36 74 528 850
Fax: +36 74 528 851
E-mail: info@aliscaterra.hu
Honlap: www.aliscaterra.hu

Nyitvatartás:
Hétfő: Zárva
Kedd: 10:00 – 17:00
Szerda: 8:00 – 14:00
Csütörtök: 8:00 – 14:00
Péntek: 10:00 – 17:00
Szombat: 8:00 – 12:00
Vasárnap: Zárva

6008/18
Cím: 7100 Szekszárd, Wopfing utca
Honlap: www.palatrans.hu

6008/23
Cím: 1103 Budapest,Noszlopy u. 2.
Telefon: +36 1 262 600
Fax: +36 1 261 6336
E-Mail: murexin@murexin.hu
Tevékenységi kör: építőipari alapanyag előállítás
Honlap: www.murexin.hu

6008/27 – /28

Honlap: www.szegart.hu

Tekintse meg képekben a Szekszárdi Ipari Parkot

MIÉRT A SZEKSZÁRDI IPARI PARKOT?

A Szekszárdi Ipari Park

Könnyebbé teszi a fejlődést

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 1998-ban nyerte el az Ipari Park címet a város ÉK-i határán elhelyezkedő 30,7 hektáros területre. Ennek bővítését a    2004-ben önkormányzati tulajdonba került – az Ipari Park mellett elhelyezkedő – volt Honvédségi Raktárbázis, valamint az adásvétel útján szerzett további területek    tették lehetővé.

A Szekszárdi Ipari Park könnyű megközelíthetőségének, a Duna-híd, az M6-os és M9-es autópályák közelségének, valamint a terület további bővítésének    köszönhetően kitűnő lehetőséget kínál korszerű üzemek, raktárak, kereskedelmi egységek kialakulására, betelepülésére, zöld- és barnamezős beruházások    megvalósítására.

A Szekszárdi Ipari Park Kft. fontos feladatának tekinti a betelepülni szándékozók pontos tájékoztatását a betelepülés lehetőségeiről, a Park jelenlegi helyzetéről és jövőbeli terveiről. A Kft munkatársai mindenben készséggel állnak a vállalkozók rendelkezésére mind a betelepülés előkészítése, mind a beruházás megvalósítása során, mind pedig a működés megkezdését követően.

Szekszárdi Autóipari Alkatrész-beszállítók Klasztere

Vonzó összefogás

2005. December 14-én 20 alapító taggal, köztük a Szekszárdi Ipari Park Kft.-vel, megalakult Szekszárdon a Szekszárdi Autóipari Alkatrész-beszállítók Klasztere.

A tagok együttműködése lehetővé teszi, hogy kedvezőbb árakat és közös beszerzési vonalakat alakítsanak ki. A város vezetésének nem titkolt szándéka, hogy a Klaszter jelenlétének következtében új cégek telepedjenek le Szekszárdon, illetve az Ipari Parkban.

Az Ipari Park számára rendelkezésre álló területek kiválóan alkalmasak lehetnek új autóipari alkatrészgyártó cégek letelepülésére, a térségben amúgy is jelentős autóipari alkatrészgyártás húzóágazattá történő fejlesztésére, ezáltal új munkahelyek teremtésére.

A Klaszter nyitott az ágazathoz kötődő vállalkozások, valamint a szakmai és támogató szervezetek számára, és lehetővé teszi, hogy azok tagként a Klaszterhez csatlakozzanak, annak munkájában részt vegyenek.

21. századi körülmények

Modern és költséghatékony 

A megbízható és modern hálózatok, körülmények és adottságok költséghatékony és okos döntéssé emelik parkunkat.

A Szekszárdi Ipari Park Kft. 2008. évben sikeresen pályázott az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül, melynek eredménye az 500 millió forintot meghaladó infrastruktúra beruházás. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2008. december 4-én megtörtént, így közel 20 ha korszerű infrastruktúrával ellátott területtel bővült az Ipari Park.

A nyertes pályázat eredményeként 2 db nagyteljesítményű (2MW) trafóállomással bővült a villamosenergia kapacitás, fejlesztésre került a terület víz-, szennyvíz-, tüzivízhálózata, kiépült a csapadékvíz elvezető rendszer. A beruházásaink közül talán a leglátványosabb és legfontosabb a korábban még feltáratlan Ipari Parki területek megközelítését szolgáló új közúti csomópont építése és a belső úthálózat fejlesztése.

2009 július végére kiépült a park teljes területét kiszolgáló távközlési hálózat, amely a működő és a jövőben betelepülni szándékozó vállalkozásoknak biztosít vezetékes telefonkapcsolatot, illetve hozzáférési pontot a világhálóra. Október végén pedig átadásra került a nagy-középnyomású földgázhálózat is.

Bízunk abban, hogy a fejlesztések eredményeképpen még inkább vonzóvá válik a Szekszárdi Ipari Park a befektetők, vállalkozások szemében és még többen választják a Szekszárdi Ipari Park területeit jövőbeli fejlesztéseik, beruházásaik helyszínéül.

INFRASTRUKTÚRÁLIS POTENCIA
100%
KÖZMŰHÁLÓZATOK TERHELHETŐSÉGE
100%
TÁVKÖZLÉS ÉS VILÁGHÁLÓ SEBESSÉGE
100%

Kezdjük meg a tárgyalásokat!

Kapcsolatfelvétel

Cím: Szekszárd, Béla Király tér 8.

Levelezés: 7100 Szekszárd, Bezerédj u . 2.

Adószám: 11295877-2-17

Honlap: www.ip-szekszard.hu

7:30 - 15:30

Hétfőtől – Péntekig
Telefonszám
eyJtYXBfb3B0aW9ucyI6eyJjZW50ZXJfbGF0IjoiNDYuMzU1MTE5IiwiY2VudGVyX2xuZyI6IjE4LjcyNDUwOCIsInpvb20iOjE0LCJtYXBfdHlwZV9pZCI6IlJPQURNQVAiLCJmaXRfYm91bmRzIjpmYWxzZSwiZHJhZ2dhYmxlIjp0cnVlLCJzY3JvbGxfd2hlZWwiOnRydWUsImRpc3BsYXlfNDVfaW1hZ2VyeSI6IiIsIm1hcmtlcl9kZWZhdWx0X2ljb24iOiJodHRwczpcL1wvd3d3LmlwLXN6ZWtzemFyZC5odVwvd3AtY29udGVudFwvcGx1Z2luc1wvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1wbHVnaW5cL2Fzc2V0c1wvaW1hZ2VzXC9cL2RlZmF1bHRfbWFya2VyLnBuZyIsImluZm93aW5kb3dfc2V0dGluZyI6IjxkaXY+e21hcmtlcl90aXRsZX08XC9kaXY+XG48ZGl2PnttYXJrZXJfYWRkcmVzc308XC9kaXY+XG4iLCJpbmZvd2luZG93X2JvdW5jZV9hbmltYXRpb24iOiIiLCJpbmZvd2luZG93X2Ryb3BfYW5pbWF0aW9uIjpmYWxzZSwiY2xvc2VfaW5mb3dpbmRvd19vbl9tYXBfY2xpY2siOmZhbHNlLCJpbmZvd2luZG93X3NraW4iOnsibmFtZSI6ImJhc2ljIiwidHlwZSI6ImluZm93aW5kb3ciLCJzb3VyY2Vjb2RlIjoiPGRpdj57bWFya2VyX3RpdGxlfTxcL2Rpdj48ZGl2PnttYXJrZXJfYWRkcmVzc308XC9kaXY+In0sImRlZmF1bHRfaW5mb3dpbmRvd19vcGVuIjpmYWxzZSwiaW5mb3dpbmRvd19vcGVuX2V2ZW50IjoiY2xpY2siLCJmdWxsX3NjcmVlbl9jb250cm9sIjp0cnVlLCJzZWFyY2hfY29udHJvbCI6dHJ1ZSwiem9vbV9jb250cm9sIjp0cnVlLCJtYXBfdHlwZV9jb250cm9sIjp0cnVlLCJzdHJlZXRfdmlld19jb250cm9sIjp0cnVlLCJmdWxsX3NjcmVlbl9jb250cm9sX3Bvc2l0aW9uIjoiVE9QX0xFRlQiLCJzZWFyY2hfY29udHJvbF9wb3NpdGlvbiI6IlRPUF9MRUZUIiwiem9vbV9jb250cm9sX3Bvc2l0aW9uIjoiVE9QX0xFRlQiLCJtYXBfdHlwZV9jb250cm9sX3Bvc2l0aW9uIjoiVE9QX0xFRlQiLCJtYXBfdHlwZV9jb250cm9sX3N0eWxlIjoiSE9SSVpPTlRBTF9CQVIiLCJzdHJlZXRfdmlld19jb250cm9sX3Bvc2l0aW9uIjoiVE9QX0xFRlQiLCJtYXBfY29udHJvbCI6dHJ1ZSwibWFwX2NvbnRyb2xfc2V0dGluZ3MiOmZhbHNlLCJtYXBfem9vbV9hZnRlcl9zZWFyY2giOjYsIndpZHRoIjoiIiwiaGVpZ2h0IjoiNTAwIn0sInBsYWNlcyI6W3siaWQiOiIxIiwidGl0bGUiOiJTemVrc3pcdTAwZTFyZGkgSXBhcmkgUGFyayIsImFkZHJlc3MiOiJTemVrc3pcdTAwZTFyZGkgSXBhcmkgUGFyayIsInNvdXJjZSI6Im1hbnVhbCIsImNvbnRlbnQiOiJTemVrc3pcdTAwZTFyZGkgSXBhcmkgUGFyayIsImxvY2F0aW9uIjp7Imljb24iOiJodHRwczpcL1wvd3d3LmlwLXN6ZWtzemFyZC5odVwvd3AtY29udGVudFwvcGx1Z2luc1wvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1wbHVnaW5cL2Fzc2V0c1wvaW1hZ2VzXC9cL2RlZmF1bHRfbWFya2VyLnBuZyIsImxhdCI6IjQ2LjM1NTExOSIsImxuZyI6IjE4LjcyNDUwOCIsImNpdHkiOiIiLCJzdGF0ZSI6IiIsImNvdW50cnkiOiIiLCJvbmNsaWNrX2FjdGlvbiI6Im1hcmtlciIsInJlZGlyZWN0X2N1c3RvbV9saW5rIjoiIiwibWFya2VyX2ltYWdlIjoiIiwib3Blbl9uZXdfdGFiIjoieWVzIiwicG9zdGFsX2NvZGUiOiIiLCJkcmFnZ2FibGUiOmZhbHNlLCJpbmZvd2luZG93X2RlZmF1bHRfb3BlbiI6ZmFsc2UsImFuaW1hdGlvbiI6IkJPVU5DRSIsImluZm93aW5kb3dfZGlzYWJsZSI6dHJ1ZSwiem9vbSI6NSwiZXh0cmFfZmllbGRzIjoiIn0sImNhdGVnb3JpZXMiOlt7ImlkIjoiIiwibmFtZSI6IiIsInR5cGUiOiJjYXRlZ29yeSIsImV4dGVuc2lvbl9maWVsZHMiOltdLCJpY29uIjoiaHR0cHM6XC9cL3d3dy5pcC1zemVrc3phcmQuaHVcL3dwLWNvbnRlbnRcL3BsdWdpbnNcL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtcGx1Z2luXC9hc3NldHNcL2ltYWdlc1wvXC9kZWZhdWx0X21hcmtlci5wbmcifV0sImN1c3RvbV9maWx0ZXJzIjoiIn1dLCJzdHlsZXMiOiIiLCJsaXN0aW5nIjoiIiwibWFya2VyX2NsdXN0ZXIiOiIiLCJtYXBfcHJvcGVydHkiOnsibWFwX2lkIjoiMSIsImRlYnVnX21vZGUiOmZhbHNlfX0=
Bővültünk!
Elkészült a mintegy 3 milliárd forintnyi állami és uniós forrásból megvalósuló TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú, Szekszárdi Ipari Park fejlesztése című önkormányzati projekt a Szekszárd észak-keleti határán fekvő 50 hektáros iparterületen.
3 ÚJ CSARNOK!
Bővültünk!
Elkészült a mintegy 3 milliárd forintnyi állami és uniós forrásból megvalósuló TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú, Szekszárdi Ipari Park fejlesztése című önkormányzati projekt a Szekszárd észak-keleti határán fekvő 50 hektáros iparterületen.
3 ÚJ CSARNOK!