TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

Elkészült a mintegy 3 milliárd forintnyi állami és uniós forrásból megvalósuló TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú, Szekszárdi Ipari Park fejlesztése című önkormányzati projekt a Szekszárd észak-keleti határán fekvő 50 hektáros iparterületen. A beruházás helyszínéül szolgáló volt honvédségi objektum 2004-ben került Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába. A területen most pályázati támogatással tizenegy raktárépületet újítottak fel, valamint két vasbeton szerkezetű és egy lemezcsarnokot építettek fel. Szintén uniós és állami forrásból 2008-ban épült ki az ipari park alapinfrastruktúra hálózata, amely jelen projekt megvalósításával újabb jelentős fejlődési szakaszon ment keresztül. Az alap-infrastrukturális beruházásokat követően több újonnan betelepülő vállalkozással gyarapodott az ipari park (jelenleg 27 vállalkozás mintegy 500 dolgozót foglalkoztat), így fontos feladattá vált a működési feltételek kialakítása és javítása, ezért a megnövekedett munkavállalói létszám miatt gyalogos járda és közvilágítási hálózat kialakítása vált szükségessé a biztonságos közlekedés érdekében. A projekt keretében továbbá az ipari park zöldterületeinek gondozására alkalmas eszközöket is vásároltak (egy traktort és egy ágapritót), valamint a téli síkosságmentesítés és hóeltakarítás is szervezett módon, saját eszközállománnyal oldódik meg a most beszerzett hómaróval.

 

További fontos fejlesztés, hogy az említett újonnan telepített közvilágítási oszlopsorra felszereltek egy 13 egységből álló kamerarendszert, melynek segítségével lehetőség nyílik a jövőben a térfigyelésre, ami vagyonvédelmi szempontból kiemelt jelentőséggel bír. A jelenleg még be nem épített területek hasznosíthatóságához jelentős mértékben hozzájárult az ipari parki területen áthaladó 22 kV-os légkábel és optikai hálózat kb. 500 méteres szakaszának földkábelre történő kiváltása is, mert ennek eredményeként mintegy 3 hektár nagyságú terület vált értékesíthetővé a város számára. A korábbi laktanyai ingatlanok leendő bérlői részére a felújított raktárak – közel 6000 négyzetméteren – kedvezőbb és komfortosabb műszaki feltételeket biztosítanak, köszönhetően az épületenergetikai felújításoknak, melyek során nyílászárókat cseréltek, homlokzati hőszigetelést, tetőcserét és tetőszigetelést, valamint egyéb gépészeti felújitásokat valósítottak meg. A beruházás legnagyobb volumenű része a bontásra ítélt korábbi barakképületek helyén felépített korszerű, a mai követelményeknek megfelelő műszaki színvonalú három új sarnoképület. Ezek a pátrióta gazdaságfejlesztés fontos elemei lehetnek azáltal, hogy főként a helyi, magas hozzáadott értékkel jellemezhető termelő/szolgáltató KKV-k részére kínálnak csarnokbérleti lehetőséget. Annak érdekében, hogy a folyamatosan bővülő vállalkozói létszám fejlesztési igényeit ki tudja szolgálni az üzemeltető, a területet ellátó elektromos hálózat fejlesztése is szükséges volt, ezért a projekt keretében két darab kisfeszültségű transzformátort építettek három megawatt teljesítmény-többlet biztosításával. A hosszútávú bérleti konstrukció keretében elérhető raktárak és sarnokok bérleti jogainak megszerzésére pályázati felhívás keretében van lehetőség.

Támogatás intenzitás: 100 %
Támogatási összeg: 2 milliárd 792 millió 991 ezer 038 forint
Fizikai befejezés: 2023. szeptember 30.