Hírek

Aktuális

Hírek és közlemények

Pályázati támogatással bővül az ipari park

Több mint kétmilliárd forintos fejlesztés kezdődik idén a szekszárdi ipari parkban, ahol mintegy kétezer négyzetméterrel bővül a csarnokok alapterülete. A fejlesztés keretében, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2,14 milliárd forintos, százszázalékos támogatásával valósít meg a város önkormányzata, korszerűsítik az ipari park infrastruktúráját, csarnokokat újítanak fel és építenek. Az ötven hektáros ipari parkban, ahol – 2017-es adatok szerint huszonhat vállalkozás ötszáztizenhét főt foglalkoztatott – jelenleg hatezer négyzetméternyi csarnokot használnak a park bérlői. A projekt során tíz, egykori honvédségi raktárépület helyén négy új, termelő funkciót ellátó csarnokot építenek, összesen négyezer-négyszáz négyzetméter alapterületen.

A megmaradó, mintegy négyezer négyzetméternyi ingatlanokon teljes körű gépészeti és energetikai felújítást végeznek.

A tervek szerint 2021-re befejeződő fejlesztés részeként közvilágítást, járdákat, vagyonvédelmi rendszert építenek ki a közel két kilométer hosszú belső úthálózat mellett, és két új trafóállomás létesül majd. Emellett a park területén húzódó légvezetékpárt is kiváltanak.


RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

önkormányzati ingatlanok értékesítésére

 

Szekszárd MJV Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 

 1. Általános adatok

 

I.1./ A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Szekszárd MJV Önkormányzata, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Telefonszám: 74/510-422; 74/504-159

E-mail: ladanyi@vagyonkezelokft.huvarga.andras@szekszard.hu

 

I.2./ A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlanok pályáztatás keretében történő értékesítése.

 

I.3./ A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

 

 1. A pályáztatásra kerülő egyes ingatlanok adatai:

II.1.

Helyrajzi száma:                                              6008/13

Terület nagysága:                                           5.550 m2

Tulajdonos:                                                       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányad

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Az ingatlan címe:                                             Szekszárd, Ipari Park Pipacs utca, 6008/13 hrsz.

Művelési ág:                                                     kivett építési terület

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

vagyoni értékű jog:                                        E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog összesen 846 m2 terjedelemben

 

II.3.

Helyrajzi száma:                                              6008/15

Terület nagysága:                                           10.061 m2

Tulajdonos:                                                       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányad

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Az ingatlan címe:                                             Szekszárd, Ipari Park Margaréta utca, 6008/15 hrsz.

Művelési ág:                                                     kivett építési terület

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

vagyoni értékű jog:                                        E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog összesen 1488 m2 terjedelemben

II.4.

Helyrajzi száma:                                              6008/19

Terület nagysága:                                           7.381 m2

Tulajdonos:                                                       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányad

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Az ingatlan címe:                                             Szekszárd, Ipari Park Wopfing utca, 6008/19 hrsz.

Művelési ág:                                                     kivett építési terület

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

vagyoni értékű jog:                                        E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog összesen 2437 m2 terjedelemben

 

III. Az ingatlanok részletes leírása:

III.1./ Városon belüli elhelyezkedés, környezet:

 

Az ingatlanok Szekszárd ÉK-i részén, az Ipari Park területén, a történelmi belvárostól 3,5 km-re, ipari övezetben, ipari épületek környezetében találhatók. A Szekszárdi Ipari Park könnyű megközelíthetőségének, a Duna-híd, az M6-os és M9-es autópályák közelségének, valamint a terület további bővítésének köszönhetően kitűnő lehetőséget kínál korszerű üzemek, raktárak, kereskedelmi egységek kialakítására, betelepülésére, zöld- és barnamezős beruházások megvalósítására. Az egyes ingatlanok elhelyezkedését az Ipari Parkon belül a mellékelt térkép kivonaton lehet beazonosítani.

 

III.2./ Közműellátottság:

 

Az Ipari Park területe teljes közműellátottsággal rendelkezik, amibe beletartozik a víz-, szennyvíz-, tűzivíz-hálózat, csapadékvíz elvezető rendszer, távközlési hálózat, nagy-középnyomású gázvezeték hálózat, villamos energiaellátó rendszer. Az egyes ingatlanok csatlakozási lehetősége a közműhálózatra megoldott, a rendelkezésre álló szabad kapacitás erejéig.

 

III.3./ Megközelíthetőség:

 

Közúti csatlakozás:

 • Az M6-os autópályától 3 km

 

Legközelebbi hidak:

 • Szekszárdi Duna-híd 5 km
 • Bajai Duna-híd 35 km

 

Vasút:

 • A Szekszárdi Vasúti Pályaudvar közvetlenül kapcsolódik a Budapest-Baja fővonalra
 • A Szekszárdi Vasúti Pályaudvar az Ipari Parktól kb. 1 km-re helyezkedik el, ahol lehetőség van az áru fel- és lerakodására valamint tárolására is.
 • Az Ipari Park rendelkezik iparvágánnyal, mely igény esetén, felújítást követően ismét üzembe helyezhető

 

Személyszállító repülőtér:

Nemzetközi:

 • Budapest, Ferihegy 165 km
 • Pécs, Pogány 65 km

Belföldi:

 • Őcsény 10 km
 • Kalocsa 45 km
 • Siófok 90 km

 

Teherszállító repülőtér:

Nemzetközi:

 • Budapest, Ferihegy 165 km

 

Folyami teherkikötők:

 • Duna, Mohács 45 km
 • Duna, Dunaújváros 75 km

 

Hajórakodó:

 • Duna, Bogyiszló 10 km

 

III.4./ Az ingatlanok jellemzői:

 

Az ingatlanok felépítmény nélküli üres telkek. Megközelítésük burkolt, aszfaltozott úton lehetségestömegközlekedési kapcsolat (autóbusz pályaudvar) kb. 2,5 km-re elérhető. A telkek szabályos alakúak, határaik egyenes vonalúak, nem kerítettek, növényzet füvesített, rendszeresen kaszált.

Kiíró tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az Ipari Park területén avar és kelta kori régészeti lelőhelyek találhatók, a korábbi kutatások során több régészeti jelenség került elő, így a terület régészeti szempontból „érzékenynek” minősíthető. Az ingatlan beépítését megelőzően előzetes hatástanulmány elkészítése szükséges. Az örökségvédelmi hatástanulmányhoz kapcsolódó terepi és műszeres lelőhely- és leletfelderítési kutatás lefolytatása során árkos próbakutatás válhat indokolttá. További információ ezzel kapcsolatosan a Wosinsky Mór Megyei Múzeumtól (7100 Szekszárd, Szent István tér 26.) szerezhető be.

Emellett az Ipari Park korábban honvédségi raktárbázisként funkcionált, így a terület előzetes lőszermentesítése indokolt az építkezés, esetleges régészeti kutatás megkezdése előtt.

A kiíró tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a 6008/13 hrsz. telek déli telekhatárával árhuzamosan halad a Szekszárdi Ipari Park Kft. tulajdonában és üzemeltetésében lévő csapadékvíz nyomóvezeték, melynek funkciója az ipari park területén összegyűlt csapadékvíz eljuttatása a területtől délnyugatra található Csendes-árokba. A vezeték hossza: 38,0 fm, átmérője DN300 mm, csőanyag: D355 SDR17 PE100 polietilén cső. A vezeték nyomvonala a pályázat mellékletét képező közmű térképen beazonosítható.

Az értékesítésre meghirdetett területeken jelenleg keresztül húzódik a Tolna III. nev. és Sióagárd nev. 22 KV-os légvezeték. Ezen légvezeték Ipari Park területén áthaladó szakaszának földkábellel történő kiváltására villamos kiviteli tervvel és engedéllyel rendelkezik az Ipari Park Kft. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 2019. június 30-ig vállalja a kiváltás megvalósítását. A pályázati felhívás melléklete tartalmazza az építendő földkábel nyomvonalát tartalmazó tervet.

 

III.5./ Hasznosítási funkció:

Az ingatlanok a Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) önkormányzati rendelet – továbbiakban: HÉSZ – hatálya alá tartoznak. A HÉSZ az ingatlanokat „Gip-1” ipari, gazdasági területek közé sorolja.

Az „Gip-1” építési övezetben:

 • a kialakítható telek legkisebb területe:                                 K-3000 m²,
 • a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 %,
 • a megengedett legnagyobb építmény magasság: 12 m,
 • a zöldfelület legkisebb mértéke                 25 %
 • A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete 50 m
 • A beépítési mód szabadonálló

Az egyes ingatlanok beépítési módját a konkrét beépítési elképzelés megvalósítása előtt Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal főépítészével és az Építési Osztállyal, a közművek pontos helyzetét a közműszolgáltatókkal javasolt egyeztetni.

Az egyes közművek ingatlanra történő közvetlen csatlakozása terveztetésének, engedélyeztetésének és kivitelezésének költsége a nyertes pályázót terheli.

A vevő a későbbiek során semmilyen jogcímen – különösen jogalap nélküli gazdagodás, rejtett hiba okán – nem élhet az Önkormányzattal szemben megtérítési, kártérítési, vagy ármérséklési, esetleges csere igénnyel.

 

 1. Értékesítési, pályázati feltételek:

IV.1./ Az ingatlanok vételára, ajánlati kötöttség:

Az egyes ingatlanok irányára, minimális vételára: 5.000.- Ft/m2 + ÁFA

 • Az ingatlanok vételárára a pályázónak ajánlatot kell tennie, Ft+ÁFA formában. A megajánlott vételár nem lehet kevesebb a fent meghatározott irányárnál. A vételárat egy összegben kell megfizetni, legkésőbb az adásvételi szerződés felek közti hatályba lépésétől megkötését követő 30 napon belül.
 • A vételárat a jelenlegi terhek – vezetékjog – figyelembe vétele nélkül kell megtenni, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2019. június 30-ig vállalja a tehermentesítéshez szükséges vezeték kiváltást – függetlenül a sikeres pályázat miatti tulajdonos változástól.
 • A pályázó az ajánlatához a pályázat benyújtási határidejétől számított 90 napig kötve van.

 

 

IV.2./ Pályázati biztosíték:

 • Az egyes ingatlanok tulajdonjogára pályázni 1.000.000.- Ft/ingatlan pályázati biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét az Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 11746005-15416566 számú bankszámlára történő utalással kell teljesíteni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges. Amennyiben pályázó, ezen feltételnek nem tesz eleget, pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.
 • Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja, illetve a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, akkor a befizetett pályázati biztosítékot elveszti. A pályázati biztosíték összege egyébiránt a vételárba beszámít.
 • A pályázat minden további résztvevőjének az Önkormányzat a pályázat elbírálását, eredményhirdetését követő 5 napon belül a biztosítékot visszatéríti.

 

IV.3./ Pályázati feltételek:

 

 • Az ingatlanokra tulajdonszerzési korlátozás alá nem eső természetes személyek, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.
 • Az értékeléshez a következő iratok együttes benyújtása szükséges (összefűzve, tartalomjegyzékkel ellátva):
 • kitöltött pályázati adatlap,
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolás, és aláírási címpéldány, magánszemély esetén érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya másolata,
 • igazolás arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása (NAV, Önkormányzat),
 • nyilatkozat a megajánlott vételár rendelkezésre állásáról, finanszírozásának módjáról,
 • az 1.000.000,- Ft/ingatlan pályázati biztosíték önkormányzati bankszámlára történő befizetésének bizonylata,
 • a pályázó írásos nyilatkozata a pályázati felhívás megismeréséről, elfogadásáról,
 • ajánlat a vételárra,
 • rövid leírás az ingatlan tervezett hasznosításáról.
 • Hiánypótlási lehetőséget egy alkalommal biztosít a kiíró. Amennyiben a hiánypótlási eljárást követően a pályázat nem felel meg a rögzített érvényességi feltételeknek, úgy a pályázatot a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.
 • Kiíró az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kezeli a személyes adatokat, és azok csak a pályázat elbírálása során, illetve az adásvételi szerződéshez kerülnek felhasználásra.

 

IV.4./ A pályázat benyújtásának

 

IV.4.1. módja: Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Szekszárdi Ipari Parkban lévő ingatlan/ingatlanok megvételére”.

 

IV.4.2 helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet 106. sz. iroda, jegyzői titkárság.

 

IV.4.3 határideje: 2018. december 10. (hétfő) 12 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

 

 1. A pályázat elbírálása

 

V.1./ A pályázat elbírálásának szempontjai:

 

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében az önkormányzat számára a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál a kiíró az alábbi szempontokat mérlegeli:

 • megajánlott vételár nagysága,
 • a három ingatlanra együttesen tett vételi ajánlat,
 • az egyes ingatlanok beépítési határidejére tett vállalás,
 • ajánlattevő huzamosabb ideje Szekszárd közigazgatási területén folytat gazdasági tevékenységet,
 • ajánlattevő beruházása és működése során az elérhető legjobb technikát (BAT) alkalmazza.

 

Az elbírálásnál a kiíró figyelembe veszi azt is, hogy a pályázó milyen típusú tevékenységet tervez, milyen beépítést kíván az ingatlanon megvalósítani. Negatív megítélés alá esik, ha a tervezett tevékenység fokozott hang, por és egyéb szennyező hatással jár.

 

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30 napon belül köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel – köt szerződést.

 

V.2./ A pályázatok bontása, elbírálása

 

 • A beérkezett pályázatokat a kiíró által kijelölt bíráló bizottság zártkörűen bontja fel és értékeli, majd tesz javaslatot az előzetes bírálati szempontok figyelembe vételével a közgyűlésnek. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a beérkezett ajánlatokról a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő legközelebbi rendes ülésén, de legkésőbb 60 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a döntést követő 8 munkanapon belül kerülnek értesítésre a pályázók.
 • A Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.
 • A pályázat kiírása nem jelent egyben konkrét szerződéskötési ajánlatot. A határidőn túl beérkező, illetve az érvényességi feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

 

 1. Adásvételi szerződés egyes tartalmi elemei

 

 • Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, ezért a nyertes ajánlattevő és az önkormányzat között az adásvételi szerződés az elővásárlásra jogosult nyilatkozatától függően válik hatályossá. Az állam képviseletét ellátó Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek a felek által aláírt adásvételi szerződés kézhezvételétől számítva 35 nap áll rendelkezésre a nyilatkozat megtételére.
 • Kiíró az ingatlanokat beépítési kötelezettséggel kívánja értékesíteni, ennek biztosítására az adásvételi szerződésben 3 évre szóló visszavásárlási jog kerül rögzítésre, mely az ingatlan-nyilvántartásban is bejegyzésre kerül. A vevőnek az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 3 éven belül kell teljesítenie a beépítésre vonatkozó kötelezettségét, amelyet az építési hatóság által kiadott végleges használatbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel tudomásul vételét tartalmazó okirattal igazol.
 • A beépítési kötelezettség teljesítésének biztosítékaként az Önkormányzat a vételár 5 %-ának megfelelő mértékű kötbért köt ki az adásvételi szerződésben, melyet – a kötelezettség elmulasztása esetén – a vevő akkor is köteles megfizetni az Önkormányzatnak, ha az nem él a visszavásárlási jogával.
 • Az adásvételi szerződés tartalmazza továbbá, hogy az ingatlanok értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik. Kiíró minden pályázó számára lehetővé teszi az ingatlanok megtekintését, így az ajánlattevő a pályázata benyújtásakor tisztában van a telkek adottságaival és főbb tulajdonságaival. Ezeket megismerte, és ennek tudatában adja be pályázatát, így erre hivatkozva nem jogosult visszalépni a szerződéskötéstől.
 • A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

 

VII. Egyéb információk

 

 • Kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja, köteles azonban a már megfizetett ajánlati biztosítékot visszafizetni.
 • Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a pályázati felhívásban szereplő feltételeket, szabályokat az eljárás során egy alkalommal megváltoztassa. A változtatás feltétele, hogy a módosítás közzétételétől a pályázónak legalább 7 napja álljon rendelkezésre a pályázat benyújtására.
 • Ha az ajánlattevő, illetve az érdekköréhez tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a pályázó kizárható az eljárásból.
 • Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg módosíthatja.
 • Ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért és az ajánlattétellel kapcsolatosan más jogcímen sem terjeszthet elő követelést.
 • Az ingatlanok igény szerint, a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthetők.
 • A pályázati felhívás a Szekszárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.szekszard.hu), továbbá az Ipari Park Kft. honlapján (www.ip-szekszard.hu) kerül megjelentetésre. A részletes pályázati felhívás, annak mellékletei az Önkormányzat honlapjáról – szekszard.hu – letölthetők.
 • A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztálya (74/504-159), illetve a Szekszárdi Ipari Park Kft. (74/510-422) ad telefonon. Továbbá személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben Varga András osztályvezető (Polgármesteri Hivatal 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. em. 201. iroda;), valamint Ladányi Roland ügyvezetőigazgató-helyettes (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kereshető.

 

Szekszárd, 2018. november 10.

  Szekszárd Megyei Jogú Város

                                                                                                                             Önkormányzat Közgyűlése

 

Mellékletek:

 • pályázati adatlap
 • szabályozási terv kivonat
 • tulajdoni lapok
 • térinformatikai térkép kivonat
 • közműtérkép
 • 22 kv-os légkábel kiváltási terv

 

RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

önkormányzati ingatlanok értékesítésére

 

Szekszárd MJV Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 

 1. Általános adatok

 

I.1./ A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Szekszárd MJV Önkormányzata, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Telefonszám: 74/510-422; 74/504-159

E-mail: ladanyi@vagyonkezelokft.huvarga.andras@szekszard.hu

 

I.2./ A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlanok pályáztatás keretében történő értékesítése.

 

I.3./ A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

 

 1. A pályáztatásra kerülő egyes ingatlanok adatai:

II.1.

Helyrajzi száma:                                              6008/13

Terület nagysága:                                           5.550 m2

Tulajdonos:                                                       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányad

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Az ingatlan címe:                                             Szekszárd, Ipari Park Pipacs utca, 6008/13 hrsz.

Művelési ág:                                                     kivett építési terület

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

vagyoni értékű jog:                                        E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog összesen 846 m2 terjedelemben

 

II.2.

Helyrajzi száma:                                              6008/14

Terület nagysága:                                           5.001 m2

Tulajdonos:                                                       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányad

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Az ingatlan címe:                                             Szekszárd, Ipari Park Margaréta utca, 6008/14 hrsz.

Művelési ág:                                                     kivett építési terület

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

vagyoni értékű jog:                                        E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog összesen 704 m2 terjedelemben

 

II.3.

Helyrajzi száma:                                              6008/15

Terület nagysága:                                           10.061 m2

Tulajdonos:                                                       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányad

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Az ingatlan címe:                                             Szekszárd, Ipari Park Margaréta utca, 6008/15 hrsz.

Művelési ág:                                                     kivett építési terület

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

vagyoni értékű jog:                                        E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog összesen 1488 m2 terjedelemben

II.4.

Helyrajzi száma:                                              6008/19

Terület nagysága:                                           7.381 m2

Tulajdonos:                                                       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányad

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Az ingatlan címe:                                             Szekszárd, Ipari Park Wopfing utca, 6008/19 hrsz.

Művelési ág:                                                     kivett építési terület

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

vagyoni értékű jog:                                        E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog összesen 2437 m2 terjedelemben

 

III. Az ingatlanok részletes leírása:

III.1./ Városon belüli elhelyezkedés, környezet:

 

Az ingatlanok Szekszárd ÉK-i részén, az Ipari Park területén, a történelmi belvárostól 3,5 km-re, ipari övezetben, ipari épületek környezetében találhatók. A Szekszárdi Ipari Park könnyű megközelíthetőségének, a Duna-híd, az M6-os és M9-es autópályák közelségének, valamint a terület további bővítésének köszönhetően kitűnő lehetőséget kínál korszerű üzemek, raktárak, kereskedelmi egységek kialakítására, betelepülésére, zöld- és barnamezős beruházások megvalósítására. Az egyes ingatlanok elhelyezkedését az Ipari Parkon belül a mellékelt térkép kivonaton lehet beazonosítani.

 

III.2./ Közműellátottság:

 

Az Ipari Park területe teljes közműellátottsággal rendelkezik, amibe beletartozik a víz-, szennyvíz-, tűzivíz-hálózat, csapadékvíz elvezető rendszer, távközlési hálózat, nagy-középnyomású gázvezeték hálózat, villamos energiaellátó rendszer. Az egyes ingatlanok csatlakozási lehetősége a közműhálózatra megoldott, a rendelkezésre álló szabad kapacitás erejéig.

 

III.3./ Megközelíthetőség:

 

Közúti csatlakozás:

 • Az M6-os autópályától 3 km

 

Legközelebbi hidak:

 • Szekszárdi Duna-híd 5 km
 • Bajai Duna-híd 35 km

 

Vasút:

 • A Szekszárdi Vasúti Pályaudvar közvetlenül kapcsolódik a Budapest-Baja fővonalra
 • A Szekszárdi Vasúti Pályaudvar az Ipari Parktól kb. 1 km-re helyezkedik el, ahol lehetőség van az áru fel- és lerakodására valamint tárolására is.
 • Az Ipari Park rendelkezik iparvágánnyal, mely igény esetén, felújítást követően ismét üzembe helyezhető

 

Személyszállító repülőtér:

Nemzetközi:

 • Budapest, Ferihegy 165 km
 • Pécs, Pogány 65 km

Belföldi:

 • Őcsény 10 km
 • Kalocsa 45 km
 • Siófok 90 km

 

Teherszállító repülőtér:

Nemzetközi:

 • Budapest, Ferihegy 165 km

 

Folyami teherkikötők:

 • Duna, Mohács 45 km
 • Duna, Dunaújváros 75 km

 

Hajórakodó:

 • Duna, Bogyiszló 10 km

 

III.4./ Az ingatlanok jellemzői:

 

Az ingatlanok felépítmény nélküli üres telkek. Megközelítésük burkolt, aszfaltozott úton lehetségestömegközlekedési kapcsolat (autóbusz pályaudvar) kb. 2,5 km-re elérhető. A telkek szabályos alakúak, határaik egyenes vonalúak, nem kerítettek, növényzet füvesített, rendszeresen kaszált.

Az értékesítésre meghirdetett területeken jelenleg keresztül húzódik a Tolna III. nev. és Sióagárd nev. 22 KV-os légvezeték. Ezen légvezeték Ipari Park területén áthaladó szakaszának földkábellel történő kiváltására villamos kiviteli tervvel és engedéllyel rendelkezik az Ipari Park Kft. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 2019. június 30-ig vállalja a kiváltás megvalósítását.

 

III.5./ Hasznosítási funkció:

Az ingatlanok a Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) önkormányzati rendelet – továbbiakban: HÉSZ – hatálya alá tartoznak. A HÉSZ az ingatlanokat „Gip-1” ipari, gazdasági területek közé sorolja.

Az „Gip-1” építési övezetben:

 • a kialakítható telek legkisebb területe:                                K-3000 m²,
 • a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 %,
 • a megengedett legnagyobb építmény magasság: 12 m,
 • a zöldfelület legkisebb mértéke                 25 %
 • A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete 50 m
 • A beépítési mód szabadonálló

Az egyes ingatlanok beépítési módját a konkrét beépítési elképzelés megvalósítása előtt Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal főépítészével és az Építési Osztállyal, a közművek pontos helyzetét a közműszolgáltatókkal javasolt egyeztetni.

Az egyes közművek ingatlanra történő közvetlen csatlakozása terveztetésének, engedélyeztetésének és kivitelezésének költsége a nyertes pályázót terheli.

A vevő a későbbiek során semmilyen jogcímen – különösen jogalap nélküli gazdagodás, rejtett hiba okán – nem élhet az Önkormányzattal szemben megtérítési, kártérítési, vagy ármérséklési, esetleges csere igénnyel.

 

 1. Értékesítési, pályázati feltételek:

IV.1./ Az ingatlanok vételára, ajánlati kötöttség:

Az egyes ingatlanok irányára, minimális vételára: 5.000.- Ft/m2 + ÁFA

 • Az ingatlanok vételárára a pályázónak ajánlatot kell tennie. A megajánlott vételár nem lehet kevesebb a fent meghatározott irányárnál. A vételárat egy összegben kell megfizetni, legkésőbb az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül.
 • A vételárat a jelenlegi terhek – vezetékjog – figyelembe vétele nélkül kell megtenni, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2019. március 31-ig vállalja a tehermentesítéshez szükséges vezeték kiváltást – függetlenül a sikeres pályázat miatti tulajdonos változástól.
 • A pályázó az ajánlatához a pályázat benyújtási határidejétől számított 90 napig kötve van.

 

IV.2./ Pályázati biztosíték:

 • Az egyes ingatlanok tulajdonjogára pályázni 1.000.000.- Ft/ingatlan pályázati biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét az Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 11746005-15416566 számú bankszámlára történő utalással kell teljesíteni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges. Amennyiben pályázó, ezen feltételnek nem tesz eleget, pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.
 • Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja, illetve a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, akkor a befizetett pályázati biztosítékot elveszti. A pályázati biztosíték összege egyébiránt a vételárba beszámít.
 • A pályázat minden további résztvevőjének az Önkormányzat a pályázat elbírálását, eredményhirdetését követő 5 napon belül a biztosítékot visszatéríti.

 

IV.3./ Pályázati feltételek:

 

 • Az ingatlanokra tulajdonszerzési korlátozás alá nem eső természetes személyek, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.
 • Az értékeléshez a következő iratok együttes benyújtása szükséges (összefűzve, tartalomjegyzékkel ellátva):
 • kitöltött pályázati adatlap
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolás, és aláírási címpéldány, magánszemély esetén érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya másolata,
 • igazolás arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása (NAV, Önkormányzat),
 • nyilatkozat a megajánlott vételár rendelkezésre állásáról, finanszírozásának módjáról,
 • az 1.000.000,- Ft/ingatlan pályázati biztosíték önkormányzati bankszámlára történő befizetésének bizonylata,
 • a pályázó írásos nyilatkozata a pályázati felhívás megismeréséről, elfogadásáról,
 • ajánlat a vételárra,
 • rövid leírás az ingatlan tervezett hasznosításáról.
 • Hiánypótlási lehetőséget egy alkalommal biztosít a kiíró. Amennyiben a hiánypótlási eljárást követően a pályázat nem felel meg a rögzített érvényességi feltételeknek, úgy a pályázatot a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.
 • Kiíró az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kezeli a személyes adatokat, és azok csak a pályázat elbírálása során, illetve az adásvételi szerződéshez kerülnek felhasználásra.

 

IV.4./ A pályázat benyújtásának

 

IV.4.1. módja: Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Szekszárdi Ipari Parkban lévő ingatlan/ingatlanok megvételére”

 

IV.4.2 helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet 106. sz. iroda, jegyzői titkárság.

 

IV.4.3 határideje: 2018. október 19. (péntek) 12 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

 

 1. A pályázat elbírálása

 

V.1./ A pályázat elbírálásának szempontjai:

 

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki:

 • huzamosabb ideje Szekszárd közigazgatási területén folytat gazdasági tevékenységet,
 • mind a négy ingatlanra együttesen tesz vételi ajánlatot,
 • az ingatlan beépítési határidejére vonatkozóan kedvezőbb ajánlást tesz,
 • beruházása és működése során az elérhető legjobb technikát (BAT) alkalmazza.

 

Az elbírálásnál a kiíró figyelembe veszi azt is, hogy a pályázó milyen típusú tevékenységet tervez, milyen beépítést kíván az ingatlanon megvalósítani. Negatív megítélés alá esik, ha a tervezett tevékenység fokozott hang, por és egyéb szennyező hatással jár.

 

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30 napon belül köti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel – köt szerződést.

 

V.2./ A pályázatok bontása, elbírálása

 

 • A beérkezett pályázatokat a kiíró által kijelölt bíráló bizottság zártkörűen bontja fel és értékeli, majd tesz javaslatot az előzetes bírálati szempontok figyelembe vételével a közgyűlésnek. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a beérkezett ajánlatokról a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő legközelebbi rendes ülésén, de legkésőbb 60 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a döntést követő 8 munkanapon belül kerülnek értesítésre a pályázók.
 • A Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.
 • A pályázat kiírása nem jelent egyben konkrét szerződéskötési ajánlatot. A határidőn túl beérkező, illetve az érvényességi feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

 

 1. Adásvételi szerződés egyes tartalmi elemei

 

 • Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
 • Kiíró az ingatlanokat beépítési kötelezettséggel kívánja értékesíteni, ennek biztosítására az adásvételi szerződésben 3 évre szóló visszavásárlási jog kerül rögzítésre, mely az ingatlan-nyilvántartásban is bejegyzésre kerül. A vevőnek az adásvételi szerződés aláírását követő 3 éven belül kell teljesítenie a beépítésre vonatkozó kötelezettségét, amelyet a jogerős használatbavételi engedéllyel igazol.
 • A beépítési kötelezettség teljesítésének biztosítékaként az Önkormányzat a vételár 5 %-ának megfelelő mértékű kötbért köt ki az adásvételi szerződésben, melyet – a kötelezettség elmulasztása esetén – a vevő akkor is köteles megfizetni az Önkormányzatnak, ha az nem él a visszavásárlási jogával.
 • Az adásvételi szerződés tartalmazza továbbá, hogy az ingatlanok értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik. Kiíró minden pályázó számára lehetővé teszi az ingatlanok megtekintését, így az ajánlattevő a pályázata benyújtásakor tisztában van a telkek adottságaival és főbb tulajdonságaival. Ezeket megismerte, és ennek tudatában adja be pályázatát, így erre hivatkozva nem jogosult visszalépni a szerződéskötéstől.
 • A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

 

VII. Egyéb információk

 

 • Kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja, köteles azonban a már megfizetett ajánlati biztosítékot visszafizetni.
 • Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a pályázati felhívásban szereplő feltételeket, szabályokat az eljárás során egy alkalommal megváltoztassa. A változtatás feltétele, hogy a módosítás közzétételétől a pályázónak legalább 7 napja álljon rendelkezésre a pályázat benyújtására.
 • Ha az ajánlattevő, illetve az érdekköréhez tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a pályázó kizárható az eljárásból.
 • Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg módosíthatja.
 • Ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért és az ajánlattétellel kapcsolatosan más jogcímen sem terjeszthet elő követelést.
 • Az ingatlanok igény szerint, a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthetők.
 • A pályázati felhívás a Szekszárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.szekszard.hu), továbbá az Ipari Park Kft. honlapján (www.ip-szekszard.hu) kerül megjelentetésre. A részletes pályázati felhívás, annak mellékletei az Önkormányzat honlapjáról – szekszard.hu – letölthetők.
 • A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztálya (74/504-159), illetve a Szekszárdi Ipari Park Kft. (74/510-422) ad telefonon. Továbbá személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben Varga András osztályvezető (Polgármesteri Hivatal 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. em. 201. iroda;), valamint Ladányi Roland ügyvezetőigazgató-helyettes (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kereshető.

 

Szekszárd, 2018. július 26.

 Szekszárd Megyei Jogú Város

                                                                                                                            Önkormányzat Közgyűlése

 

Mellékletek:

 • pályázati adatlap
 • szabályozási terv kivonat
 • tulajdoni lapok
 • térinformatikai térkép kivonat
 • közműtérkép

 

 

 

 

 

Ingatlan pályázati hirdetmény:

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)nyilvános pályázat keretében értékesítésre meghirdeti a szekszárdi 6008/13 hrsz-ú, 5.550 m2 alapterületű, a 6008/14 hrsz-ú, 5.001 m2 alapterületű, a 6008/15 hrsz-ú, 10.016 m2 alapterületű, továbbá a 6008/19 hrsz-ú, 7.361 m2 alapterületű, kivett építési terület megnevezésű, Ipari Parkban található közművesített önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. A részletes pályázati felhívás, valamint az ingatlanok rövid bemutatását tartalmazó dokumentáció letölthető a www.szekszard.hu internetes oldalról. A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztálya (74/504-159), illetve a Szekszárdi Ipari Park Kft. (74/510-422) ad telefonon. Továbbá személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben Varga András osztályvezető (Polgármesteri Hivatal 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. em. 201. iroda;), valamint Ladányi Roland ügyvezetőigazgató-helyettes (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kereshető.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)nyilvános pályázat keretében értékesítésre meghirdeti a szekszárdi 6008/13 hrsz-ú, 5.550 m2 alapterületű, a 6008/14 hrsz-ú, 5.001 m2 alapterületű, a 6008/15 hrsz-ú, 10.016 m2 alapterületű, továbbá a 6008/19 hrsz-ú, 7.361 m2 alapterületű, kivett építési terület megnevezésű, Ipari Parkban található közművesített önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. A részletes pályázati felhívás, valamint az ingatlanok rövid bemutatását tartalmazó dokumentáció letölthető a www.szekszard.hu internetes oldalról. A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztálya (74/504-159), illetve a Szekszárdi Ipari Park Kft. (74/510-422) ad telefonon. Továbbá személyes érdeklődés esetén ügyfélfogadási időben Varga András osztályvezető (Polgármesteri Hivatal 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. em. 201. iroda;), valamint Ladányi Roland ügyvezetőigazgató-helyettes (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kereshető.

7:30 - 15:30

Hétfőtől – Péntekig
Telefonszám