Pályázható ingatlanok

Új csarnokok felhívás

Pályázható ingatlanok

Versenytárgyalási felhívás

ipari csarnokok bérleti jogának megszerzésére

A Szekszárdi Ipari Park Kft. (továbbiakban Kiíró), mint a Szekszárd MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő, a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú, Szekszárdi Ipari Park fejlesztése című projekt keretén belül épült három új ipari csarnok vagyonkezelője egyfordulós nyilvános versenytárgyalást (árverést) hirdet az ingatlanok bérleti jogának megszerzésére.

Versenytárgyalás helye:

7100 Szekszárd, Garay tér 19. Garay Élménypince Kadarka terem

Versenytárgyalás ideje:

2023. december 06. (szerda)

13:00 óra „A” csarnok bérleti joga

13:30 óra „C” csarnok bérleti joga

14:00 óra „D” csarnok bérleti joga

A versenytárgyaláson való részvételre jogosult minden természetes és jogi személy, aki a versenytárgyalást megelőző munkanapon, azaz 2023. december 05-én 16:00 óráig a kaució összegét a Kiíró bankszámlájára átutalta/befizette és részvételi szándékát e-mailben jelezte az iparipark@vagyonkezelokft.hu e-mail címre.

Licitálni személyesen vagy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján lehetséges.

Kiíró bankszámlaszáma: Szekszárdi Ipari Park Kft. MBH NYRT. 50300154-15312132

Meghirdetett ingatlanok (csarnokok):

 1. „A” csarnok a Szekszárdi Ipari Park területén, hrsz: 6008/9 Alapterület: 2.422 m2

  Minimum bérleti díj: 2.422.000, – Ft + 27 % ÁFA / hó (1.000, – Ft + ÁFA / m2 / hó) Bérleti szerződés időtartama: 10 + 5 (tíz + öt) év határozott időre.

  Óvadék (versenytárgyalási biztosíték) összege: 3.075.940,- Ft

  Ajánlati kötöttség nyertes ajánlattevő részéről 60 naptári nap.

  A kaució összege a versenytárgyalás után – a nyertes ajánlattevő kivételével – 3 munkanapon belül visszautalásra kerül a pályázó részére!

  Ha a nyertes ajánlattevő önhibájából a bérlet szerződés 60 napon belül nem kötik meg felek, akkor az ajánlattevő a befizetett versenytárgyalási biztosítékot (bánatpénz) elveszíti, részére nem kerül visszafizetésre. Ebben az esetben a Kiíró a versenytárgyalás második legjobb ajánlattevőjével köthet szerződést.

  A licit induló összege: 2.422.000, – Ft + 27 % ÁFA / hó

  Licitemelés: 121.100, – Ft + 27 % ÁFA / hó (50, – Ft + ÁFA / m2 / hó) Szerződéskötés a versenytárgyalást követő 60 naptári napon belül.

 2. „C” csarnok a Szekszárdi Ipari Park területén, hrsz: 6008/9 Alapterület: 1.116 m2

  Minimum bérleti díj: 1.116.000, – Ft + 27 % ÁFA / hó (1.000, – Ft + ÁFA / m2 / hó) Bérleti szerződés időtartama: 10 + 5 (tíz + öt) év határozott időre

  Óvadék (versenytárgyalási biztosíték) összege: 1.417.320,- Ft

  Ajánlati kötöttség nyertes ajánlattevő részéről 60 naptári nap.

  A kaució összege a versenytárgyalás után – a nyertes ajánlattevő kivételével – 3 munkanapon belül visszautalásra kerül a pályázó részére!

  Ha a nyertes ajánlattevő önhibájából a bérlet szerződés 60 napon belül nem kötik meg felek, akkor az ajánlattevő a befizetett versenytárgyalási biztosítékot (bánatpénz) elveszíti, részére nem kerül visszafizetésre. Ebben az esetben a Kiíró a versenytárgyalás második legjobb ajánlattevőjével köthet szerződést.

  A licit induló összege: 1.116.000, – Ft + 27 % ÁFA / hó

  Licitemelés: 55.800, – Ft + 27 % ÁFA / hó (50, – Ft + ÁFA / m2 / hó) Szerződéskötés a versenytárgyalást követő 60 naptári napon belül.

 3. „D” csarnok a Szekszárdi Ipari Park területén, hrsz: 6008/9 Alapterület: 446 m2

Minimum bérleti díj: 446.000, – Ft + 27 % ÁFA / hó (1.000, – Ft + ÁFA / m2 / hó) Bérleti szerződés időtartama: 10 + 5 (tíz + öt) év határozott időre

Óvadék (versenytárgyalási biztosíték) összege: 566.420,- Ft

Ajánlati kötöttség nyertes ajánlattevő részéről 60 naptári nap.

A kaució összege a versenytárgyalás után – a nyertes ajánlattevő kivételével – 3 munkanapon belül visszautalásra kerül a pályázó részére!

Ha a nyertes ajánlattevő önhibájából a bérlet szerződés 60 napon belül nem kötik meg felek, akkor az ajánlattevő a befizetett versenytárgyalási biztosítékot (bánatpénz) elveszíti, részére nem kerül visszafizetésre. Ebben az esetben a Kiíró a versenytárgyalás második legjobb ajánlattevőjével köthet szerződést.

A licit induló összege: 446.000, – Ft + 27 % ÁFA / hó

Licitemelés: 22.300, – Ft + 27 % ÁFA / hó (50, – Ft + ÁFA / m2 / hó) Szerződéskötés a versenytárgyalást követő 60 naptári napon belül.

Az ajánlatok megtételére – a meghirdetett helyen és időpontban az érintettek jelenlétében megtartott – egyfordulós versenytárgyaláson, licitálás formájában van lehetőség. A bérleti jogot az az ajánlattévő szerzi meg, aki a legmagasabb bérleti díj megfizetését vállalja. A helyiségbérlet időtartama alatt a bérleti díj évente egy alkalommal, az előző évi infláció mértékével emelkedik 2025. január 1-től kezdődően.

A bérleti díj a közüzemi szolgáltatási díjakat és a bérlemény használatával járó egyéb költségeket (víz, villany, fűtés, szemétszállítás, stb.) nem tartalmazza, azokat a Bérlő a bérleti díjon felül, közvetlenül a szolgáltatókkal megkötendő szerződéseknek megfelelően köteles megfizetni.

Bérleti díjfizetés kezdőnapja: a bérlemény birtokba adásának napja.

Kaució (óvadék) összege: két havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeg, a befizetett versenytárgyalási biztosíték előlegként beszámításra kerül.

A pályázat nyertese (bérlő) köteles a bérleményben folytatni kívánt gazdasági tevékenységnek megfelelő szakhatósági engedélyeket beszerezni, és köteles a bérleményt a gazdasági tevékenysége körében az arra vonatkozó szabályoknak megfelelően, és folyamatosan üzemeltetni. A bérlemény albérletbe adására, illetve oda más személy vagy szervezet befogadására csak rendkívüli esetben, a Bérbeadó írásos engedélyét követően kerülhet sor.

A versenytárgyalás kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a versenytárgyalási hirdetményt a versenytárgyalás megkezdéséig kártérítési és kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonja.

A csarnokok előzetes bejelentkezés után megtekinthetők.

Bejelentkezés: e-mailben az iparipark@vagyonkezelokft.hu e-mail címen vagy a 06 20 386 8265 számú telefonszámon.

Szekszárd, 2023. november 24.

Bartal Zoltán sk. ügyvezető

Szekszárdi Ipari Park Kft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZEKSZÁRDI IPARI PARKBAN LÉVŐ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA

Pályázat kiírója: Szekszárd Ipari Park Kft. (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)

Pályázat célja: Szekszárd MJV Önkormányzatának tulajdonát képező, TOP-6.1.1.16- SE1-2018-00001 sz. pályázat keretében felújított, Szekszárd, Ipari Parkban lévő raktárépületek ellenérték fejében történő bérbeadása egyfordulós pályázati úton.

Pályázat tárgya: Szekszárd Ipari Park (Szarkaláb utca) 6008/46 és 6008/47 hrsz. területen lévő épületek raktározási, ipari és kereskedelmi tevékenység céljára.

Ajánlat benyújtásának határideje: 2023.09.29. 12.00 óra
Ajánlat benyújtásának helye: Szekszárd Ipari Park Kft. irodája, Szekszárd, Bezerédj I. u. 2.

vagy postán a 7101, Pf.: 115 címre.

Az ajánlatkérő az ingatlan megtekintését előzetes egyeztetés alapján biztosítja.

Az ajánlatokat cégszerűen aláírva sérülésmentes zárt, borítékban/csomagban 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell benyújtani – megjelölve az eredeti és a másolati példányokat – az ajánlatkérő Szekszárd, Bezerédj I. u. 2. sz. alatti irodájába, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó határidőig.

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető: Wingert Róberttől személyesen, illetve a 74/510-422 telefonszámon.

Szekszárd, 2023. 09. 14.

Új csarnokaink

3 új csarnok

TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001: 50 Hektáron, 3 milliárd forintból minden igényt kielégítő ipari csarnokok vasút és autópálya között

Elkészült a mintegy 3 milliárd forintnyi állami és uniós forrásból megvalósuló TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú Szekszárdi Ipari Park fejlesztése című önkormányzati projekt a Szekszárd észak-keleti határán fekvő 50 hektáros iparterületen.

Csarnokok

Ingatlanjaink az Ipari Parkban

7:30 - 15:30

Hétfőtől – Péntekig
Telefonszám