A D csarnok földszintes, acélszerkezetű csarnok, melynek alapterülete 446 m². A csarnok 20 m hosszú, 15 m fesztávolságú. A csarnokba az anyag beszállítása a déli homlokzatán lévő szekcionált kapun keresztül lehetséges. Az épület déli felében található a szociális rész. Ebben vannak az irodák, az öltöző, a vizesblokkok, az étkező. Az irodák megfelelnek az akadálymentes követelményeknek, alkalmasak mozgássérült ügyfelek fogadására. A tehergépjárművek számára az üzem déli felén burkolt parkoló, illetve rakodótér épül. A pillérek, illetve keretgerendák IPE, valamint HEA, a merevítések hidegen hajlított szelvényekből készültek, tűzállóságukat tűzvédő mázolás biztosítja.

A csarnok fölötti tető IPN töltetű szendvicspanel. A szociális épületrész fűtése hőszivattyúval történik. A helyiségekben klímakonvektorok adják le a hőt. A rendszer előnye, hogy részben megújuló energiát használ fel, ezért energia-takarékos, és alkalmas hűtésre is. Az üzemcsarnok fűtése gázüzemű hőlégfúvóval történik. Az öltözőben és a hozzá tartozó vizesblokkban, valamint az étkezőben hővisszanyerős gépi szellőzés készült. Az épület külső falai vízszintes fektetésű, IPN töltetű szendvicspanel burkolattal készültek.

Érdeklődni:

Szekszárdi Ipari Park Kft.

Cím: Szekszárd, Béla Király tér 8.

Levelezés: Szekszárd, Bezerédj u . 2.

Tel/Fax: +36-74-510-422

Adószám: 11295877-2-17

E-mail: iparipark@vagyonkezelokft.hu

Versenytárgyalási felhívás

ipari csarnokok bérleti jogának megszerzésére

A Szekszárdi Ipari Park Kft. (továbbiakban Kiíró), mint a Szekszárd MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő, a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú, Szekszárdi Ipari Park fejlesztése című projekt keretén belül épült három új ipari csarnok vagyonkezelője egyfordulós nyilvános versenytárgyalást (árverést) hirdet az ingatlanok bérleti jogának megszerzésére.

Versenytárgyalás helye:

7100 Szekszárd, Garay tér 19. Garay Élménypince Kadarka terem

Versenytárgyalás ideje:

2023. december 06. (szerda)

13:00 óra „A” csarnok bérleti joga

13:30 óra „C” csarnok bérleti joga

14:00 óra „D” csarnok bérleti joga

A versenytárgyaláson való részvételre jogosult minden természetes és jogi személy, aki a versenytárgyalást megelőző munkanapon, azaz 2023. december 05-én 16:00 óráig a kaució összegét a Kiíró bankszámlájára átutalta/befizette és részvételi szándékát e-mailben jelezte az iparipark@vagyonkezelokft.hu e-mail címre.

Licitálni személyesen vagy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján lehetséges.

Kiíró bankszámlaszáma: Szekszárdi Ipari Park Kft. MBH NYRT. 50300154-15312132

Meghirdetett ingatlanok (csarnokok):

 1. „A” csarnok a Szekszárdi Ipari Park területén, hrsz: 6008/9 Alapterület: 2.422 m2

  Minimum bérleti díj: 2.422.000, – Ft + 27 % ÁFA / hó (1.000, – Ft + ÁFA / m2 / hó) Bérleti szerződés időtartama: 10 + 5 (tíz + öt) év határozott időre.

  Óvadék (versenytárgyalási biztosíték) összege: 3.075.940,- Ft

  Ajánlati kötöttség nyertes ajánlattevő részéről 60 naptári nap.

  A kaució összege a versenytárgyalás után – a nyertes ajánlattevő kivételével – 3 munkanapon belül visszautalásra kerül a pályázó részére!

  Ha a nyertes ajánlattevő önhibájából a bérlet szerződés 60 napon belül nem kötik meg felek, akkor az ajánlattevő a befizetett versenytárgyalási biztosítékot (bánatpénz) elveszíti, részére nem kerül visszafizetésre. Ebben az esetben a Kiíró a versenytárgyalás második legjobb ajánlattevőjével köthet szerződést.

  A licit induló összege: 2.422.000, – Ft + 27 % ÁFA / hó

  Licitemelés: 121.100, – Ft + 27 % ÁFA / hó (50, – Ft + ÁFA / m2 / hó) Szerződéskötés a versenytárgyalást követő 60 naptári napon belül.

 2. „C” csarnok a Szekszárdi Ipari Park területén, hrsz: 6008/9 Alapterület: 1.116 m2

  Minimum bérleti díj: 1.116.000, – Ft + 27 % ÁFA / hó (1.000, – Ft + ÁFA / m2 / hó) Bérleti szerződés időtartama: 10 + 5 (tíz + öt) év határozott időre

  Óvadék (versenytárgyalási biztosíték) összege: 1.417.320,- Ft

  Ajánlati kötöttség nyertes ajánlattevő részéről 60 naptári nap.

  A kaució összege a versenytárgyalás után – a nyertes ajánlattevő kivételével – 3 munkanapon belül visszautalásra kerül a pályázó részére!

  Ha a nyertes ajánlattevő önhibájából a bérlet szerződés 60 napon belül nem kötik meg felek, akkor az ajánlattevő a befizetett versenytárgyalási biztosítékot (bánatpénz) elveszíti, részére nem kerül visszafizetésre. Ebben az esetben a Kiíró a versenytárgyalás második legjobb ajánlattevőjével köthet szerződést.

  A licit induló összege: 1.116.000, – Ft + 27 % ÁFA / hó

  Licitemelés: 55.800, – Ft + 27 % ÁFA / hó (50, – Ft + ÁFA / m2 / hó) Szerződéskötés a versenytárgyalást követő 60 naptári napon belül.

 3. „D” csarnok a Szekszárdi Ipari Park területén, hrsz: 6008/9 Alapterület: 446 m2

Minimum bérleti díj: 446.000, – Ft + 27 % ÁFA / hó (1.000, – Ft + ÁFA / m2 / hó) Bérleti szerződés időtartama: 10 + 5 (tíz + öt) év határozott időre

Óvadék (versenytárgyalási biztosíték) összege: 566.420,- Ft

Ajánlati kötöttség nyertes ajánlattevő részéről 60 naptári nap.

A kaució összege a versenytárgyalás után – a nyertes ajánlattevő kivételével – 3 munkanapon belül visszautalásra kerül a pályázó részére!

Ha a nyertes ajánlattevő önhibájából a bérlet szerződés 60 napon belül nem kötik meg felek, akkor az ajánlattevő a befizetett versenytárgyalási biztosítékot (bánatpénz) elveszíti, részére nem kerül visszafizetésre. Ebben az esetben a Kiíró a versenytárgyalás második legjobb ajánlattevőjével köthet szerződést.

A licit induló összege: 446.000, – Ft + 27 % ÁFA / hó

Licitemelés: 22.300, – Ft + 27 % ÁFA / hó (50, – Ft + ÁFA / m2 / hó) Szerződéskötés a versenytárgyalást követő 60 naptári napon belül.

Az ajánlatok megtételére – a meghirdetett helyen és időpontban az érintettek jelenlétében megtartott – egyfordulós versenytárgyaláson, licitálás formájában van lehetőség. A bérleti jogot az az ajánlattévő szerzi meg, aki a legmagasabb bérleti díj megfizetését vállalja. A helyiségbérlet időtartama alatt a bérleti díj évente egy alkalommal, az előző évi infláció mértékével emelkedik 2025. január 1-től kezdődően.

A bérleti díj a közüzemi szolgáltatási díjakat és a bérlemény használatával járó egyéb költségeket (víz, villany, fűtés, szemétszállítás, stb.) nem tartalmazza, azokat a Bérlő a bérleti díjon felül, közvetlenül a szolgáltatókkal megkötendő szerződéseknek megfelelően köteles megfizetni.

Bérleti díjfizetés kezdőnapja: a bérlemény birtokba adásának napja.

Kaució (óvadék) összege: két havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeg, a befizetett versenytárgyalási biztosíték előlegként beszámításra kerül.

A pályázat nyertese (bérlő) köteles a bérleményben folytatni kívánt gazdasági tevékenységnek megfelelő szakhatósági engedélyeket beszerezni, és köteles a bérleményt a gazdasági tevékenysége körében az arra vonatkozó szabályoknak megfelelően, és folyamatosan üzemeltetni. A bérlemény albérletbe adására, illetve oda más személy vagy szervezet befogadására csak rendkívüli esetben, a Bérbeadó írásos engedélyét követően kerülhet sor.

A versenytárgyalás kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a versenytárgyalási hirdetményt a versenytárgyalás megkezdéséig kártérítési és kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonja.

A csarnokok előzetes bejelentkezés után megtekinthetők.

Bejelentkezés: e-mailben az iparipark@vagyonkezelokft.hu e-mail címen vagy a 06 20 386 8265 számú telefonszámon.

Szekszárd, 2023. november 24.

Bartal Zoltán sk. ügyvezető

Szekszárdi Ipari Park Kft.